Latest posts

וידוי הקטן ווידוי הגדול תשעט

מבוא מובאות כאן שתי גירסאות של הוידויים המשלבות  בין הטקסט המסורתי לבין אירועים אקטואליים, זאת כדי שנרגיש חיבור למילים. הוידוי ביום כיפור לא אמור להיות מקבץ של מילים, שנשנן באופן אוטומטי. הוידוי אמור לשרוף כלהבות אש בלב, שיגרמו לאי...

מאמר הדעה על יום הכיפורים והתוקף שלי סופי

עכשיו הותר לפרסום שהפרקליטות זכתה בערעור על גזר הדין שהושת על הצעיר רעול הפנים שתקף אותי עם סכין ב-2015, בזמן שאחרים גנבו זיתים של פלסטינים ושרפו מטע. בית המשפט המחוזי בלוד הוסיף הרשעה לעונשו. השופטים ציינו בפסק הדין, שבנוסף...