Home > 2018 > August

מאמר הדעה על יום הכיפורים והתוקף שלי סופי

עכשיו הותר לפרסום שהפרקליטות זכתה בערעור על גזר הדין שהושת על הצעיר רעול הפנים שתקף אותי עם סכין ב-2015, בזמן שאחרים גנבו זיתים של פלסטינים ושרפו מטע. בית המשפט המחוזי בלוד הוסיף הרשעה לעונשו. השופטים ציינו בפסק הדין, שבנוסף...